Hair transplant

Home » Hair transplant
Awards haartransplantatie
Free consultation!
Or call without obligation 06 3338 8757

  Qualified clinic

  Qualified clinic, hair recovers quickly, little to no pain, safe method

  Modern technology

  Moden hair transplantation technique.
  Micro FUE for a natural result,
  including hair growth stimulating plasma treatment

  ISHRS hair surgeon

  Treatment is your
  performed under the
  supervision of a
  registered ISHRS hair surgeon

  FUE hair transplant 

  Interested in a FUE hair transplant? There are several methods you can choose between. Among others, the FUE hair transplantation method and FUT hair transplantation method are often used. This article explains what this treatment will look like, what to expect and what to look for. In addition, the FUE hair transplant in Turkey is further explained. 

  What does FUE hair transplantation stand for? 

  FUE hair transplantation actually stands for follicle unit extraction. What is meant by this is that the follicles or grafts are removed one by one. This is an important advantage of the FUE hair transplantation compared to the FUT hair transplantation method, because the FUT method leaves a large scar. 

  FUE hair transplantation in Turkey or in the Netherlands? 

  In Turkey, FUE hair transplantation is now generally performed. We see this increasingly common in Dutch clinics. The reason for this is that the FUE hair transplant has several advantages over the old methods. Do you also opt for the latest treatment method? Then the FUE hair transplant is very suitable for you. The main benefit of choosing hair restoration in Turkey is the cost advantage. This will quickly save thousands of euros, without you having to compromise on quality. 

  FUE hair transplantation experiences on the Hairweb forum 

  If you talk about FUE hair transplantation experiences or a hair transplantation forum, you will soon end up at Hairweb. Hairweb is seen by many people as the forum in the field of hair transplantation. Thousands of such experiences have been shared on this forum. An important advantage of these experiences is that they are often very extensive experiences. In addition to clear FUE hair transplantation before and after photos, it also describes how the person concerned experienced before, during and after treatment.

  The FUE hair transplant costs

  About five years ago, the FUE hair transplant was a lot more expensive than the FUT hair transplant. Nowadays this is no longer the case. The FUT hair transplantation treatment is being performed less and more people are choosing the FUE method. The FUE hair transplantation costs vary greatly per country and per clinic. Do you want to compare the FUE costs between different clinics? Then it is best to consult the different sites of these clinics. What you will immediately notice is that Global Hair uses very competitive prices. Many clinics charge about € 2 to € 4 per graft. These costs are much lower at Global Hair. With us you usually pay € 0.50 to € 1 per graft. The FUE hair transplantation costs in Turkey are of course lower than many hair clinics in the Netherlands. 

  The FUE hair transplant pros and cons 

  Actually, there are no FUE hair transplantation cons when compared to other methods. The main benefits of a FUE hair transplant are: 

  • Relatively short recovery time. 
  • Failure of hair transplant scars. 
  • Large number of possibilities. 
  • Beautiful and natural results. 

  Have you weighed the FUE hair transplant pros and cons and have you also considered treatment in Turkey? We would like to invite you to experience the benefits of a treatment in Turkey for yourself. 

  HAIR TRANSPLANT FAQ – Frequently Asked Questions

  Haartransplantatie FAQ – Veelgestelde vragen

  Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over een haartransplantatie. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

  1. Wat is houdt een haartransplantatie precies in?

  Een haartransplantatie is een chirurgische ingreep, waarbij complete haarzakjes uit uw haarkrans naar andere, kalende gebieden worden verplaatst. De ingreep bestaat uit drie verschillende fasen, waarbij als eerste het oogsten van de haarzakjes plaatsvindt. Vervolgens worden de geoogste haarzakjes op kwaliteit gecontroleerd en voorbereidt op het terugplaatsen. De laatste fase van de haartransplantaties is het inplanten van de haarzakjes die getransplanteerd worden.

  2. Hoe wordt een haartransplantatie toegepast?

  GlobalHair past de moderne FUE methode toe. Deze techniek behoort tot de meest populaire haartransplantatie technieken ter wereld en staat bekend om de goede resultaten. FUE is de afkorting van Follicle Unit Extraction en houdt zoveel in als dat ieder haarzakje afzonderlijk, met een micro motor, wordt geoogst. De ingreep wordt met plaatselijke verdovingen toegepast.

  3. Komt iedereen in aanmerking voor een haartransplantatie?

  Vrijwel iedereen die een natuurlijke vorm van haaruitval heeft, kan in aanmerking komen voor een haartransplantatie. Dit betreft de haaruitval veroorzaakt door het mannelijke DHT hormoon en gemakshalve ook wel erfelijke of mannelijke kaalheid genoemd. Het komt helaas ook geregeld voor dat iemand niet geschikt is voor een haartransplantatie. Met name in een van de volgende situaties kan een alternatieve behandeling voorgesteld worden: ontbreken van voldoende donormateriaal en/of het ontbreken van de gewenste haardichtheid in het donorgebied. Haaruitval als gevolg van een ziekte of medische behandeling kan meestal niet met een haartransplantatie behandeld worden.

  4. Zijn er leeftijdsbeperkingen?

  Erfelijke kaalheid kan al op jongere leeftijd, in de puberteit, voorkomen. Met de voortdurende ontwikkeling en verbetering van de moderne haartransplantatie technieken wordt de ingreep steeds vaker op jonge leeftijd toegepast. Dit wordt echter niet altijd toegejuicht, omdat rond de leeftijd van 20 jaar, nog niet voldoende bepaald kan worden hoe de haaruitval zich in de toekomst ontwikkeld. Op latere leeftijd een haartransplantatie ondergaan is prima mogelijk, zolang uw gezondheid goed is en u beschikt over voldoende donormateriaal.

  5. Wat kan ik verwachten na een haartransplantatie?

  Na afloop van de ingreep, kan de behandelde huid licht gezwollen en rood verkleurd zijn. Eens de verdovingen zijn uitgewerkt kan napijn optreden. Deze pijn neemt geleidelijk aan af en kan het beste bestreden worden met een standaard pijnstiller, zoals Paracetamol. Vanaf tien tot veertien dagen na de ingreep is het niet meer zichtbaar dat u een haartransplantatie heeft ondergaan.

  6. Welke resultaten kan ik van een haartransplantatie verwachten?

  Haartransplantatie resultaten hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Het is niet realistisch om direct een volle haardos te verwachten. Na de ingreep is het gebruikelijk dat de getransplanteerde haren uitvallen, dit gebeurt gemiddeld 2 tot 4 weken na de haartransplantatie. Nieuwe haargroei wordt zichtbaar zo’n 2 tot 3 maanden later. Voordat het resultaat definitief is, bent u 9 tot 12 maanden verder.

  7. Laat een haartransplantatie zichtbare littekens achter?

  De moderne FUE techniek laat nauwelijks zichtbare littekens achter. Eens de hoofdhuid is hersteld van de ingreep is er van littekenvorming geen sprake.

  8. Waar komen de donorharen vandaan?

  FUE haartransplantaties worden uitgevoerd met lichaamseigen donormateriaal. Deze haarzakjes zijn voornamelijk afkomstig uit uw haarkrans, aan de achterzijde en zijkanten van het hoofd. Om succesvolle haartransplantaties mogelijk te maken worden complete grafts geoogst en geplaatst in de transplantatie gebieden.

  9. Is een haartransplantatie pijnlijk?

  U voelt niets van de ingreep. Zowel het donorgebied als de transplantatiegebieden worden plaatselijk verdoofd. Achteraf kan kortdurende napijn optreden. Gebruik hiervoor een Paracetamol.

  10. Wat zijn de voordelen van een haartransplantatie?

  Een haartransplantatie is een veilige behandeling, met slechts een kleine kans op complicaties. Tijdens een behandelsessie kunnen tot 4.500 grafts getransplanteerd worden. De resultaten die bereikt worden zijn zowel bij mannen als vrouwen goed en bovendien permanent.

  11. Wat zijn de nadelen van een haartransplantatie?

  De ingreep dient met uiterste nauwkeurigheid door een ervaren arts te worden uitgevoerd en duurt daardoor lang. Met een gemiddelde behandelduur tussen 6 en 8 uur kunt u de behandeling als erg lang ervaren. In enkele gevallen valt het resultaat tegen. Dit is vaak te wijten aan een verkeerd verwachtingspatroon. Uw haardos zal ook niet zo dik zijn als vroeger. Een haartransplantatie kent daarnaast een hoog kostenplaatje en komt vrijwel nooit voor vergoeding in aanmerking.

  12. Kan ik de resultaten op een of andere manier gunstig beïnvloeden?

  Volg de tips en adviezen op die u ontvangt van de behandelend arts. Door bijvoorbeeld ruim voor de geplande haartransplantatie te stoppen met roken, en dit ook na de ingreep vol te houden, geeft u de getransplanteerde haarzakjes meer kans op optimaal vast te groeien. Roken heeft een negatieve invloed op de doorbloeding, iets waar uw haar en haarzakjes juist behoefte aan hebben. Ook de manier waarop u de huid en het haar verzorgd zijn van invloed op het resultaat.

  13. Is het mogelijk om de haartransplantatie onder narcose te ondergaan?

  Nee, een haartransplantatie wordt niet onder volledige narcose toegepast. Lokale verdovingen maken dat u geen pijn ervaart gedurende het oogsten en plaatsen van de haarzakjes. Ziet u erg op tegen de ingreep? Maak hiervan melding tijdens het intakegesprek. Vaak kan een kalmerend middel helpen te ontspannen.

  14. Hoe lang duurt de ingreep?

  Een haartransplantatie is een intensieve behandeling die meestal de hele dag duurt. De exacte behandelduur is afhankelijk van de complexiteit en het aantal grafts dat getransplanteerd wordt. U kunt rekenen op 6 tot 8 uur. De ingreep bestaat uit drie fasen, die elk behoorlijk wat tijd in beslag nemen. U zit overigens niet de hele dag non-stop in de behandelstoel. Tussendoor wordt voldoende tijd ingepland om uw benen te strekken, wat rond te lopen en te lunchen.

  15. Hoeveel grafts worden er getransplanteerd?

  Iedere haartransplantatie is uniek. Het aantal grafts dat in uw situatie getransplanteerd wordt, hangt af van uw haarverlies. Ook de aanwezigheid en kwaliteit van het donormateriaal zijn van invloed. Het maximale aantal grafts dat tijdens een behandelsessie getransplanteerd kan worden is 4.500. Voorafgaand aan de behandeling geeft de arts aan hoeveel grafts bij u getransplanteerd wordt voor het gewenste resultaat.

  16. Is een behandeling voldoende?

  Meestal is een behandeling genoeg om het gewenste resultaat te bereiken. Indien u echter op zeer jonge leeftijd een haartransplantatie ondergaat, kan later een extra behandeling nodig zijn. Het is immers niet voorspelbaar hoe de ontwikkeling van de haaruitval zich voltrekt. Een enkele keer komt het voor dat iemand de haardichtheid na een eerdere haartransplantatie wil laten vergroten. Ook dan is een aanvullende ingreep nodig.

  17. Wat zijn de risico’s van een haartransplantatie?

  Over het algemeen kan gezegd worden dat een haartransplantatie tot de meest veilige chirurgische, cosmetische ingrepen behoort. Toch zijn er, net zoals aan iedere andere medische behandeling, complicaties en risico’s aan de ingreep verbonden. U kunt rekening houden met nabloedingen, infecties, slechte wondgenezing, gevoelloosheid van de behandelde huid en/of een allergische reactie op de gebruikte verdovingsmiddelen. Als gevolg van infecties en slechte wondgenezing kunnen littekens ontstaan. De kans op complicaties wordt verkleind door de adviezen en tips van de artsen op te volgen.

  18. Kan ik direct na de haartransplantatie terug naar huis?

  De ingreep vindt plaats in onze luxe kliniek in Istanbul. Na afloop van de haartransplantatie geeft de gespecialiseerde arts u toestemming om terug te gaan naar uw hotel. De volgende dag vindt vaak nog een controle plaats, waarna u veilig terug naar huis kunt. Terug thuis vindt de opvolging van de ingreep en de ontwikkeling van de resultaten plaats bij de vestiging in Leiden. U kunt onze consulenten altijd bellen en/of mailen als u vragen heeft over de ingreep en het herstel.

  19. Hoe snel na de haartransplantatie kan ik weer aan het werk?

  Lichte werkzaamheden en huishoudelijke klusjes kunt u een paar dagen na de ingreep weer doen. Geadviseerd wordt om het een week tot tien dagen voorzichtig aan te doen en uw hoofd niet te stoten. Zware, lichamelijk arbeid kan na veertien dagen hervat worden. Bent u niet zeker? Vraag advies aan de arts en/of consulent.

  20. Mag ik na de ingreep sporten?

  Geadviseerd wordt om het tenminste de eerste week na de ingreep rustig aan te doen. Zweten is niet bevorderlijk voor het herstel. Ook contactsporten zet u even op een laag pitje. Zwem en sauna liefhebbers moeten de activiteiten ook opschorten. Na veertien dagen kunt u de meeste sportieve activiteiten hervatten en beoefenen zoals u dat gewend bent.

  21. Wat kost een haartransplantatie?

  Een haartransplantatie is een kostbare ingreep. Zeker als u de tarieven bekijkt, zult u zien dat bedragen van ruim € 5.000 geen uitzondering zijn. GlobalHair biedt de laagste tarieven voor een haartransplantatie in Turkije. Daarbij is bewust gekozen voor een vast all-in tarief, waarbij maximaal 4.500 grafts getransplanteerd worden. De kostprijs bedraagt € 2.949 waarbij naast de behandeling ook 2 hotelovernachtingen, transfers en medicatie is inbegrepen.

  22. Worden de kosten vergoed door mijn zorgverzekeraar?

  Nee, dat is niet waarschijnlijk. Aangezien de haartransplantatie meestal uit cosmetische overwegingen wordt ondergaan, staat daar geen kostenvergoeding tegenover. Is er bij uw haarverlies sprake van ernstig psychisch lijden of haaruitval ten gevolge van een ongeval of brandwonden? Neem dan contact op met u zorgverzekeraar. Wellicht dat u dan wel in aanmerking komt voor een zekere vergoeding.

  23. Kan ik een haartransplantatie in termijnen betalen?

  Ja, GlobalHair werkt hiervoor samen met flexibel betaalgemak van mijnbetaalplan.nl. Overweegt u een financiering af te sluiten voor een haartransplantatie? Hou er dan rekening mee dat geld lenen, geld kost. Naast het financieringsbedrag bent u onder meer rentekosten verschuldigd.

  24. Zijn de kosten van een haartransplantatie aftrekbaar?

  Medische kosten die u zelf betaald, zijn soms aftrekbaar. De Belastingdienst hanteert strikte voorwaarden. Lichamelijke of psychische stoornissen kunnen een reden zijn om een haartransplantatie te ondergaan. U dient dit aan te kunnen tonen aan de hand van medische rapportages en doktersverklaringen. Overweegt u de kosten van de haartransplantatie af te trekken van uw belastingaangifte? Win eerst advies in bij een belastingconsulent. Deze kan u de mogelijkheden uitleggen en toelichten.

  25. Klopt het dat de resultaten van een haartransplantatie blijvend zijn?

  Ja, de succesvol getransplanteerde grafts zullen uw leven lang haren blijven produceren. Dit is mogelijk omdat de grafts uit de haarkrans een andere structuur hebben die ze ongevoelig maakt voor het DHT hormoon. Het is overigens niet ondenkbaar dat, met het verstrijken van de jaren, uw haardos op natuurlijke wijze wat dunner wordt.

  26. Mijn hoofdhuid jeukt, is dat wel normaal?

  De huid die geneest kan inderdaad jeuken. Dit is niets om u zorgen over te maken. Het is echter wel belangrijk om krabben en wrijven tot een minimum te beperken. U zou hiermee immers de huid kunnen beschadigen, wat zelfs ontsierende littekens tot gevolg kan hebben. De duur van de jeuk verschilt per persoon en overkomt niet iedereen die een haartransplantatie heeft ondergaan. Vindt u dat de jeuk lang aanhoudt of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

  27. Welke alternatieve behandelingen zijn er?

  Als u een blijvende oplossing zoekt bij haaruitval, biedt een haartransplantatie momenteel de enige uitkomst. Gaat een haartransplantatie u te ver of komt u niet in aanmerking voor de ingreep? Dan kunt u onder meer het gebruik van effectieve haargroeimiddelen overwegen. Ook een micro haar pigmentatie behandeling biedt goede resultaten. Daarnaast zijn er ook behandelingen met laser beschikbaar. Een ervaren arts kan u verder adviseren.

  28. Is er nog meer dat ik moet weten over een haartransplantatie?

  Haaruitval is niet prettig en kan uw zelfvertrouwen behoorlijk beschadigen. In uw zoektocht naar een geschikte oplossing maakt u kennis met diverse behandelmethoden. Laat u zorgvuldig voorlichten over hetgeen het beste bij u past en welke behandeling in uw situatie de beste resultaten biedt. Als dat een haartransplantatie is, vergelijk dan het aanbod. Ga naar meerdere klinieken voor een intakegesprek en kies voor een behandelaar waar u zich op gemak en begrepen voelt. Voor een goed resultaat is het hebben van vertrouwen in de arts die de ingreep uitvoert belangrijk. U zit immers lange tijd in de behandelstoel. Ontspannen aan de behandeling beginnen is zowel voor uzelf als de arts onmisbaar.

  Gerelateerde onderwerpen:

  Free consultation!
  Or call without obligation 06 3338 8757