Meer dan 5000 behandelingen...

FUE Haartransplantatie

FUE haartransplantatie staat eigenlijk voor follicle unit extraction. Wat hier mee wordt bedoeld, is dat de follikels of grafts één voor één worden verwijderd. Dit is een belangrijk voordeel van de FUE haartransplantatie ten opzichte van de FUT haartransplantatie methode, omdat bij de FUT methode een groot litteken achter blijft.

Hoe werkt FUE?

Een haartransplantatie is een chirurgische ingreep, waarbij complete haarzakjes uit uw haarkrans naar andere, kalende gebieden worden verplaatst. De ingreep bestaat uit drie verschillende fasen, waarbij als eerste het oogsten van de haarzakjes plaatsvindt. Vervolgens worden de geoogste haarzakjes op kwaliteit gecontroleerd en voorbereidt op het terugplaatsen. De laatste fase van de haartransplantaties is het inplanten van de haarzakjes die getransplanteerd worden.

Een haartransplantatie is een veilige behandeling, met slechts een kleine kans op complicaties. Tijdens een behandelsessie kunnen tot 4.500 grafts getransplanteerd worden. De resultaten die bereikt worden zijn zowel bij mannen als vrouwen goed en bovendien permanent.

Bitmap

FUE vergeleken met andere methodes

Het is waar dat de FUE haartransplantatie duurder is dan een FUT haarimplantatie. Waarom wordt de techniek dan vaker en vaker toegepast? Technologische ontwikkelingen zijn altijd in beweging en modernisering van bestaande apparatuur staat zelden stil. Nu een haartransplantatie zonder snijden en hechten mogelijk is, stappen haarklinieken over op deze techniek. Even vergelijken leert al snel dat er ook in de FUE haartransplantatie prijzen grote verschillen zitten. Met name Turkse haarklinieken voeren de ingreep uit voor tarieven die duizenden euro’s lager liggen dan in Nederland. Bovendien werken in Turkije, onder andere bij GlobalHair, haarchirurgen tijdens een haarimplantatie samen met ervaren assistenten waardoor tijdens een dagbehandeling tot 4.500 haarzakjes getransplanteerd kan worden. Dit is, ook in vergelijking met een FUT ingreep, een hoog aantal.

Global Hair - Before & After 2
Global Hair - Before & After 3
Global Hair - Before & After 1

Bekijk de resultaten van cliënten die u voor gingen

FUE haartransplantatie FAQ – Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over een FUE haartransplantatie. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Folliculaire Unit Extractie, FUE, is een moderne haartransplantatie methode. De ontwikkelde techniek maakt het mogelijk om met behulp van een micro motor individuele haarzakjes uit de haarkrans van uw hoofd te oogsten. Na controle worden de geoogste grafts voorbereidt op de plaatsing in de transplantatie gebieden. Een FUE haartransplantatie kent een relatief korte herstelperiode en mooie resultaten.

Naast de FUE methode worden zowel de FUT techniek als de haarstamcel transplantatie toegepast.

Het betreft twee verschillende haartransplantatie technieken. Alhoewel de doelstelling overeenkomt: het oogsten en implanteren van haarzakjes verschillen de beide methodes van elkaar. Waar er bij de verouderde FUT techniek een reepje huid van de achterzijde van uw hoofd wordt verwijderd, is er bij de FUE methode geen sprake van snijden en hechten. De FUE methode is meer geavanceerd en kent een korter, vlotter herstel waarbij er na afloop ook geen sprake is van zichtbare littekens. De FUT haartransplantatie laat altijd een ontsierend litteken achter in het donorgebied.

Alhoewel een FUE haartransplantatie voor veel mensen een oplossing betekent bij haaruitval, is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Zo is het belangrijk om te weten wat de oorzaak is van het haarverlies. Heeft u als man of vrouw te maken met erfelijke kaalheid? Dan heeft u een reële kans om voor een behandeling in aanmerking te komen. Is de haaruitval al te ver gevorderd of beschikt u niet over voldoende kwalitatief donormateriaal dan zal een specialist u een alternatieve behandeling adviseren.

Mensen rapporteren meestal weinig tot geen pijn tijdens of na de ingreep. De behandeling wordt zonder toepassing van volledige narcose, maar met lokale verdovingen uitgevoerd. Ook een kalmerend middel kan voorafgaand aan de haartransplantatie worden gegeven. Na afloop van de ingreep komt het soms voor dat er sprake is van lichte zwellingen, rode en blauwe huidverkleuringen en napijn. De napijn verdwijnt het snelste en kan desgewenst met een pijnstiller worden bestreden. Zwellingen en verkleuringen nemen in de dagen na de haartransplantatie af.

Bij GlobalHair zijn ervaren, ISHRS geregistreerde haarchirurgen werkzaam. Tijdens een FUE haartransplantatie werkt de haarchirurg nauw samen met verschillende assistenten waardoor een groot aantal, tot maximaal 4.500, grafts geoogst kan worden. Het oogsten gebeurt met een micro motor. De haarchirurgen volgen geregeld trainingen, workshops en conferenties om op de hoogte te zijn en te blijven van de ontwikkelingen op haartransplantatie gebied.

In vergelijking met andere haartransplantatie technieken is de FUE techniek vrijwel pijnloos. Achteraf is er geen sprake van zichtbare littekens en het herstel verloopt bij de meesten spoedig. Omdat de haarzakjes individueel geoogst worden, kan er rekening gehouden worden met het in stand houden van de haardichtheid in het donorgebied. Er ontstaan geen kalende plekken en/of littekens op de achterzijde van uw hoofd.

Het is een langdurige behandeling met een gemiddelde behandelduur tussen 6 en 8 uur. Daarnaast kan ook de hoge kostprijs als een nadeel worden gezien. Temeer omdat zorgverzekeraars de kosten doorgaans niet vergoeden. Een enkele keer is het resultaat niet in lijn met uw verwachtingen.

Ja, al zijn er een aantal kleine verschillen. Waar mannen wordt gevraagd het haar voor de FUE haartransplantatie volledig kort te scheren, is dat bij vrouwen niet direct nodig. Haarchirurgen passen dan een zogenaamde haarsparende FUE behandeling toe. In plaats van al het haar te scheren, wordt alleen een stukje in het donorgebied geschoren. Dit maakt echter wel dat er bij een FUE haartransplantatie bij vrouwen op een dag minder grafts geoogst en getransplanteerd kunnen worden dan bij mannen het geval is.

Iedereen heeft eigen, andere verwachtingen van een haartransplantatie. Tijdens een consult worden uw wensen uitvoerig besproken. Na een haartransplantatie heeft u weer haar op plaatsen die voorheen dunner begroeid of kaal waren. Toch is het niet realistisch om te denken dat u na een FUE haartransplantatie een volle haardos heeft, zeker niet als dat vroeger ook niet het geval is geweest.

Nee. Het duurt gemiddeld 9 tot 12 maanden voordat het eindresultaat wordt bereikt. Laat u hierdoor niet afschrikken. Het haargroeiproces begint na de ingreep met het herstel. Dit verloopt stapsgewijs. Nadat de getransplanteerde haren zijn uitgevallen, 2 tot 4 weken na de haartransplantatie, ziet u 2 tot 3 maanden later de eerste nieuwe haargroei. Eens dit zichtbaar is, ontwikkeld het resultaat zich zienderogen.

Zwellingen en bloeduitstortingen trekken in de dagen na de ingreep vanzelf weg. Meestal is het na 7 tot 14 dagen niet meer zichtbaar dat u een ingreep heeft ondergaan. Gedurende deze eerste 2 weken doet u het voornamelijk rustig aan, waarbij zware lichamelijke arbeid, intensief sporten en blootstelling aan de zon tot een absoluut minimum worden beperkt. Daarna kunt u in overleg met de behandelend arts uw dagelijkse werkzaamheden en overige activiteiten hervatten.

Volg de tips en instructies van de haarchirurg altijd op. Dat houdt in dat rokers, die al ruim voor de ingreep zijn gestopt met roken, dit ook na de haartransplantatie volhouden. Beperk het drinken van alcohol de eerste 72 uur na de ingreep en let op dat u uw hoofd niet stoot of te veel onder druk zet. Krijgt u slaapinstructies? U slaapt wellicht de eerste dagen wat minder goed, maar u ziet dit tijdelijke ongemak later terug in een mooi resultaat.

Dat hangt af van uw wens, de mogelijkheden, de mate waarin de haaruitval is gevorderd en de beschikbaarheid van donormateriaal. GlobalHair transplanteert op een dag maximaal 4.500 grafts.

Ja, als tijdens het consult blijkt dat u een geschikte kandidaat bent voor een FUE haartransplantatie is dat zeker mogelijk. Haartransplantaties bij mensen die kroeshaar hebben, zijn complexer dan bij ‘normaal’ haar het geval is. Kroeshaar krult immers ook onderhuids. De ervaren haarchirurgen van GlobalHair voeren de haartransplantatie bij kroeshaar met zorgvuldigheid uit, zodat u een goed resultaat kunt verwachten.

Nee, al worden zelden minderjarigen behandelt. Haaruitval komt soms al op zeer jonge leeftijd voor, waarbij een haartransplantatie de enige oplossing biedt. In dit soort situaties dient een ouder en/of voogd schriftelijke toestemming te verlenen, vaak wordt ook gevraagd aan de ouders/voogd om bij de ingreep aanwezig te zijn. Een bovengrens is niet van toepassing. Zolang uw gezondheid het toe laat en er voldoende donormateriaal aanwezig is, kan de ingreep succesvol worden toegepast.

De arbeidsintensieve ingreep duurt tussen de 6 en 8 uur. Hoe lang een haartransplantatie in uw situatie duurt hangt af van het aantal haarzakjes dat u laat transplanteren. U hoeft zich tijdens de ingreep niet te vervelen. Internetten of televisie kijken zijn beiden mogelijk. Aangezien de behandeling uit verschillende fasen bestaat, heeft u tussendoor de gelegenheid om wat op te staan en rond te lopen. Tussen de middag krijgt u een lunch aangeboden.

Wereldwijd wordt de FUE haartransplantatie dagelijks toegepast. Het is een veilige chirurgische ingreep, waarbij een kleine kans op complicaties bestaat. Als gevolg van een slechte wondgenezing kunt u te maken krijgen met een infectie en kleine littekens. Een enkele keer is iemand allergisch voor de verdovingsmiddelen. Om de kans op bijwerkingen tot een minimum te beperken vindt er bij GlobalHair een uitgebreid consult plaats, waarbij onder meer wordt gesproken over uw gezondheid, medisch verleden, doorgemaakte operaties en eventueel medicijngebruik.

Aangezien de behandeling erg persoonlijk is, ontvangt u een slaapadvies. De mogelijkheid om normaal te slapen hangt af van het gebied dat u heeft laten behandelen. Sowieso zult u het advies krijgen om met name gedurende de eerste week na de ingreep wat hoger te liggen. Dit doet u door een extra kussen te gebruiken. Hierdoor krijgt uw hoofd meer rust, en is de belasting niet te hoog waardoor de getransplanteerde haarzakjes onder optimale omstandigheden vast kunnen groeien.

De eerste dagen mag het haar niet gewassen worden. Tijdens de laatste controle in de kliniek ontvangt u verzorgingsinstructies hoe u de huid en het haar in de daarna volgende dagen kunt verzorgen. Wees zeker de eerste week voorzichtig, waarbij u oplet dat u de korstjes niet van de huid wrijft of krabt. Na een week tot tien dagen is normaal wassen weer mogelijk.

Wees de eerste dagen voorzichtig. De getransplanteerde haren hebben tijd nodig om vast te groeien. Na een week kunt u een muts, pet dragen. Let wel op dat de materialen het behandelde gebied niet raken.

De FUE haartransplantatie is een kostbare ingreep. Bij Nederlandse aanbieders liggen de kosten al snel tussen de € 5.000 en € 10.000, afhankelijk van de kliniek waar u voor kiest. GlobalHair biedt de laagste prijsgarantie voor een FUE haartransplantatie in Turkije. Om de kosten overzichtelijk te houden is bewust gekozen voor een all-in tarief, waarbij tot maximaal 4.500 grafts getransplanteerd worden. U betaalt bij GlobalHair € 2.949 voor de haartransplantatie inclusief 2 hotelovernachtingen, VIP transfers en medicatie.

Nee, dat is meestal niet het geval. De meeste mensen kiezen voor een haartransplantatie uit cosmetisch oogpunt. Van een medische noodzaak is in de regel geen sprake. Als u medisch onderbouwd aan kunt tonen dat u ernstig psychisch lijdt, of dat uw door een ongeval of brandwonden uw haar bent verloren kan een zorgverzekeraar soms de kosten vergoeden. Hiervoor gelden strikte voorwaarden.

De hoge kosten kunnen u ervan weerhouden om op korte termijn voor een haartransplantatie te kiezen. Betaling in termijnen kan een oplossing zijn om de gewenste behandeling toch te ondergaan. Hiervoor sluit u een kredietovereenkomst met mijnbetaalplan.nl. De kredietverstrekker toetst uw kredietverleden en bekijkt uw maandelijkse inkomsten en uitgaven patroon. Wordt uw financieringsaanvraag ingewilligd? Dan betaalt u maandelijkse aflossingsbedragen. Over het totale bedrag bent u rente verschuldigd.

Als tijdens het consult blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een haartransplantatie, dan kan een specialist u een alternatieve behandeling voorstellen. Mogelijke alternatieven zijn onder meer micro haar pigmentatie of een haarwerk.

Het eerste consult is gratis en verplicht u tot niets. Het consult vindt plaats in Leiden, u hoeft hiervoor niet naar Istanbul te reizen. Tijdens het consult wordt uw situatie bekeken en kan een ervaren specialist u een behandeladvies geven.

De FUE techniek is modern en biedt uitstekende resultaten. De resultaten die bereikt worden zijn blijvend. Succesvol getransplanteerde haarzakjes blijven uw leven lang nieuwe haren produceren. Maak een keuze voor een haarkliniek en specialist die bij u passen. Heeft u na een consult een onvoldaan of ontevreden gevoel? Kijk dan rustig verder. Een behandeldag duurt zomaar 8 uur. Als u dan met weinig of geen vertrouwen in een behandelstoel plaatsneemt is dat zowel voor uzelf als voor een haarchirurg niet bevorderlijk. Bereidt uzelf voor op het gesprek door vooraf ervaringen van anderen te lezen en uw mogelijkheden met elkaar te vergelijken. U doet een investering in uw eigen welzijn en daar mag best grondig over nagedacht worden.

Gerelateerde onderwerpen:

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.