Nee, het eerste consult of adviesgesprek bij GlobalHair is gratis. U krijgt informatie over het behandeltraject en uw vragen ten aanzien van de ingreep worden beantwoord. Bent u geschikt voor de ingreep, dan ontvangt u een behandelvoorstel met een overzichtelijk kostenoverzicht.